• รศ.ดร.สุดใจ ทูลพาณิชย์กิจ

รายงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี

by: รศ.ดร.สุดใจ ทูลพาณิชย์กิจ

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Books of รศ.ดร.สุดใจ ทูลพาณิชย์กิจ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.สุดใจ ทูลพาณิชย์กิจ

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี”

ยังไม่มีบทวิจารณ์