สินค้าและบริการของเรา

         โรงพิมพ์ ProTexts พร้อมเป็นผู้ช่วยท่านในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเหมือนหนังสือที่จัดจำหน่ายตามศูนย์หนังสือชั้นนำในต้นทุนที่ต่ำ โดยมุ่งเน้นให้บริการในภาคการศึกษาโดยเฉพาะ จึงเป็นโรงพิมพ์ ราคาถูก ที่มีบริการที่ครบวงจร ทั้งพิมพ์หนังสือในจำนวนตามความต้องการ Print On Demand พิมพ์งานด่วน ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) หรือพิมพ์จำนวนมากยิ่งมากต้นทุนต่อหน่วยยิ่งต่ำลงด้วยระบบออฟเซ็ท (Offset)

         ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่จะสามารถช่วยผลิตผลงานอันมีคุณค่าของท่านให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิต และจำหน่ายสื่อทางด้านการศึกษาทำให้เราทราบความต้องการของท่าน ความต้องการของผู้อ่าน และธรรมชาติของสื่อการสอนชนิดต่างๆ เราสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในการผลิตสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน โดยมีทางเลือกให้ท่านได้พิจารณาอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมของงานและงบประมาณ

รับพิมพ์หนังสือตามความต้องการ เริ่มต้นที่ 1 เล่ม

         รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยเล่ม ให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบโรงพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) โดยพิมพ์จากไฟล์ แผ่นต่อแผ่นจากเครื่องพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยที่สุด ทำให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีความคมชัดเทียบเคียงกับระบบโรงพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ด้วย ต้นทุนเพียงหน้าละ50 สตางค์ พิมพ์งาน ราคาถูก เท่าถ่ายเอกสาร

สำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก  ตั้งแต่ 1,000 Copy ขึ้นไป

         ในกรณีที่ความต้องการใช้งานพิมพ์จำนวนมากกว่า 1,000 copy ต่องาน จะมีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท Offset Printing ซึ่งจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่า ถูกกว่าการพิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) โดยเฉพาะถ้าจำนวนต่อครั้งยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเท่าไร ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆ (แต่หากงานพิมพ์ของท่านเป็นสี จำนวนการพิมพ์ที่เหมาะสมกับระบบระบบออฟเซ็ท Offset Printing อาจน้อยกว่า 1,000 copy)

ผลิตสื่อ E-learning

       ผลิตสื่อการเรียนการสอน E- learnning ด้วย ความเชี่ยวชาญและบริการที่หลากหลายของ ProTexts ส่งผลให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้มากกว่า นอกจากการทำหนังสือเรียน ตำราเรียนแล้ว สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนประเภท e-learnning, e-book, บทเรียนช่วยสอน(CAI), Animation, CD-ROM, VCD หรือ สื่อประเภทอื่นๆได้ตามความต้องการของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาติดต่อ ProTexts โดยตรงเพื่อปรึกษาในรายละเอียดของงานต่อไป…

เช็คราคาพิมพ์ได้ทันที ด้วยโปรแกรมคำนวณราคาออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว คำนวณราคาพิมพ์หนังสือด้วยตัวท่านเอง ทราบราคาทันที !! ส่งความต้องการงานพิมพ์เพื่อขอใบเสนอราคา