หน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการโรงพิมพ์ Protexts

         Protexts.com ดำเนินงานโดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการผลิต และจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์ชนิดต่างๆ มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการพิมพ์ และจัดจำหน่ายหนังสือตำราเรียน กว่า 3,000 รายวิชา และเป็นผู้นำในการพิมพ์หนังสือ ด้านหนังสือวิชาการ หนังสือเรียน วารสาร ผลงานงานวิจัยประเภทต่างๆของนักวิชาการ ขอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือให้กับแวดวงการศึกษา คณาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน จนกระทั่งเป็นหน่วยงานที่ไว้วางใจและใช้บริการ Protexts.com ตลอดมา

ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยคะ