โรงพิมพ์ Protexts

ดำเนินงาน โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Believe เชื่อมั่น

โรงพิมพ์ ProTexts ดำเนินงานโดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต หนังสือ ตำรา และสิ่งพิมพ์ทางด้านการศึกษาประเภทต่างๆ โดยเราพร้อมเป็นผู้ช่วยคณาจารย์ในการผลิตหนังสือ ตำราประกอบการสอน รายงานวิจัย รายงานประจำปี หนังสือ ตำราเพื่อขอผลงานวิชาการ ชีทประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ โดยเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่า สื่อการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ จะมีส่วนช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด

Courage กล้าที่จะลงมือทำ

โรงพิมพ์ ProTexts นำเสนอบริการออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีความจริงใจ โดยเป็นผู้เดียวที่มีบริการ ออกแบบปกให้ ฟรี โดยมีแบบปกที่จัดเป็นหมวดหมู่แบ่งแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ให้คณาจารย์ได้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ยังมี แบบสำเร็จ (Template) สำหรับจัดหน้าเนื้อในหนังสือโดยสามารถเลือกและ Download ไปใช้งานได้ ฟรี ด้านการพิมพ์เรามีการพิมพ์ทั้งในแบบ พิมพ์จำนวนน้อยตามการใช้งาน พิมพ์ On Demand หรือ Digital Printing และพิมพ์จำนวนมาก ยิ่งพิมพ์มากราคาต่อหน่วยยิ่งถูกลง หรือ Offset Printing ซึ่งกล่าวได้ว่าเราเป็น บริการงานพิมพ์ครบวงจร One Stop Printing Services ที่มีบริการครบทุกความต้องการ นอกจากนี้เรายังคิดราคาค่าพิมพ์ตามจริง ไม่มีขั้นต่ำในการรับงาน และมีบริการรับส่งงาน ฟรี ในเขตกรุงเทพฯ อีกด้วย

Courage กล้าที่จะลงมือทำ

โรงพิมพ์ ProTexts นำเสนอบริการออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีความจริงใจ โดยเป็นผู้เดียวที่มีบริการ ออกแบบปกให้ ฟรี โดยมีแบบปกที่จัดเป็นหมวดหมู่แบ่งแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ให้คณาจารย์ได้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ยังมี แบบสำเร็จ (Template) สำหรับจัดหน้าเนื้อในหนังสือโดยสามารถเลือกและ Download ไปใช้งานได้ ฟรี ด้านการพิมพ์เรามีการพิมพ์ทั้งในแบบ พิมพ์จำนวนน้อยตามการใช้งาน พิมพ์ On Demand หรือ Digital Printing และพิมพ์จำนวนมาก ยิ่งพิมพ์มากราคาต่อหน่วยยิ่งถูกลง หรือ Offset Printing ซึ่งกล่าวได้ว่าเราเป็น บริการงานพิมพ์ครบวงจร One Stop Printing Services ที่มีบริการครบทุกความต้องการ นอกจากนี้เรายังคิดราคาค่าพิมพ์ตามจริง ไม่มีขั้นต่ำในการรับงาน และมีบริการรับส่งงาน ฟรี ในเขตกรุงเทพฯ อีกด้วย

คลิก! เชิญชมผลงานที่เราภาคภูมิใจ

คลิก! บริการของเรา

โรงพิมพ์ หนังสือเรียน ตำรา หนังสือวิชาการและผลิตสื่อการสอน E-learning

 

คลิก! ดาวน์โหลดแบบปกหนังสือ และแบบเนื้อในฟรี!

เพื่อการทำหนังสือให้สะดวกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดย ProTexts

 

คลิก! หน่วยงานที่ไว้วางใจ

หน่วยงานที่ไว้วางใจ กว่า 15 ปี จัดพิมพ์หนังสือไปแล้วกว่า 3,000 รายวิชา มีหน่วยงานที่วางใจใช้บริการจำนวนมาก

 

คลิก! คำนวณราคาพิมพ์หนังสืออัตโนมัติ

สะดวก รวดเร็ว คำนวณราคาพิมพ์หนังสือด้วยตัวท่านเอง ทราบราคาทันที !!

 

คลิก! วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน ดูเลขบัญชีธนาคาร และช่องทางแจ้งโอนเงิน

 

คลิก! วิธีการจัดส่ง

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจัดส่งอย่างไร

สร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อ พัฒนาการศึกษาไทย