สินค้าและบริการของเรา

         โรงพิมพ์ ProTexts พร้อมเป็นผู้ช่วยท่านในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเหมือนหนังสือที่จัดจำหน่ายตามศูนย์หนังสือชั้นนำในต้นทุนที่ต่ำ โดยมุ่งเน้นให้บริการในภาคการศึกษาโดยเฉพาะ จึงเป็นโรงพิมพ์ ราคาถูก ที่มีบริการที่ครบวงจร ทั้งพิมพ์หนังสือในจำนวนตามความต้องการ Print On Demand พิมพ์งานด่วน ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) หรือพิมพ์จำนวนมากยิ่งมากต้นทุนต่อหน่วยยิ่งต่ำลงด้วยระบบออฟเซ็ท (Offset)

         ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่จะสามารถช่วยผลิตผลงานอันมีคุณค่าของท่านให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิต และจำหน่ายสื่อทางด้านการศึกษาทำให้เราทราบความต้องการของท่าน ความต้องการของผู้อ่าน และธรรมชาติของสื่อการสอนชนิดต่างๆ เราสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในการผลิตสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน โดยมีทางเลือกให้ท่านได้พิจารณาอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมของงานและงบประมาณ

books-ondemand1-300x210

รับพิมพ์หนังสือตามความต้องการ เริ่มต้นที่ 1 เล่ม

         รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยเล่ม ให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบโรงพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) โดยพิมพ์จากไฟล์ แผ่นต่อแผ่นจากเครื่องพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยที่สุด ทำให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีความคมชัดเทียบเคียงกับระบบโรงพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ด้วย ต้นทุนเพียงหน้าละ50 สตางค์ พิมพ์งาน ราคาถูก เท่าถ่ายเอกสาร

offset-1000copy1-300x210

สำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก  ตั้งแต่ 1,000 Copy ขึ้นไป

         ในกรณีที่ความต้องการใช้งานพิมพ์จำนวนมากกว่า 1,000 copy ต่องาน จะมีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท Offset Printing ซึ่งจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่า ถูกกว่าการพิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) โดยเฉพาะถ้าจำนวนต่อครั้งยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเท่าไร ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆ (แต่หากงานพิมพ์ของท่านเป็นสี จำนวนการพิมพ์ที่เหมาะสมกับระบบระบบออฟเซ็ท Offset Printing อาจน้อยกว่า 1,000 copy)

pic-other-products1

ผลิตสื่อ E-learning

       ผลิตสื่อการเรียนการสอน E- learnning ด้วย ความเชี่ยวชาญและบริการที่หลากหลายของ ProTexts ส่งผลให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้มากกว่า นอกจากการทำหนังสือเรียน ตำราเรียนแล้ว สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนประเภท e-learnning, e-book, บทเรียนช่วยสอน(CAI), Animation, CD-ROM, VCD หรือ สื่อประเภทอื่นๆได้ตามความต้องการของท่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาติดต่อ ProTexts โดยตรงเพื่อปรึกษาในรายละเอียดของงานต่อไป…

เช็คราคาพิมพ์ได้ทันที ด้วยโปรแกรมคำนวณราคาออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว คำนวณราคาพิมพ์หนังสือด้วยตัวท่านเอง ทราบราคาทันที !! ส่งความต้องการงานพิมพ์เพื่อขอใบเสนอราคา