เทคนิคพิเศษที่ใช้ในงานพิมพ์

จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแตกต่างในงานพิมพ์ ให้มีความโดดเด่น หรือสวยงามให้กับงานพิมพ์ของตนเองมากขึ้น

เคลือบเงา/ด้าน :: คือการเคลือบฟิล์มลงบนกระดาษหลังจากที่พิมพ์แล้ว เพื่อเพื่อความทนทาน หรือสวยงาม หรือเอกลักษณ์ให้มากขึ้น จะเคลือบเงาหรือด้านนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบและความเหมาะสมในการใช้งาน

Spot UV :: คือการทำเงาเฉพาะจุด โดยจะเคลือบด้านก่อนที่จะทำการเคลือบเฉพาะจุด ซึ่งทำให้จุดนั้นมีความโดเด่นขึ้นมา และมีผิวสัมผัสมันวาวดูแล้วน่าสนใจ

ปั้มฟอยล์ :: คือการปั้มฟอยล์สีที่ผ่านความร้อนลงบนกระดาษแต่ละประเภท ใช้เพิ่มความน่าสนใจให้กับงานพิมพ์ เช่น ฟอยล์ทอง ฟอยล์เงิน หรือจะเรียกว่าการปั้ม K ทอง, K เงิน เป็นต้น

ไดคัทตามแบบ :: คือ การตัดงานตามรูปทรงอิสระตามที่ต้องการ เพื่อเพิ่มให้งานดูโดดเด่นและมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์