กรุณาเตรียมไฟล์งานเพื่อส่งโรงพิมพ์ให้ถูกต้อง

สำหรับท่านที่ต้องการสั่ง พิมพ์หนังสือ กับโรงพิมพ์ Protexts กรุณาเตรียมไฟล์งานให้ถูกต้อง สามารถศึกษาวิธีทำหนังสือ ตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

book-file

ปกหนังสือ

 • กรณียังไม่มีแบบปก ท่านสามารถเลือกแบบปกฟรี ที่มีให้บริการฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง)
 • หรือจะให้ protexts ออกแบบให้ใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • กรณีมีแบบปกแล้ว หากไม่มีการแก้ใขใดๆ สามารถส่งเป็นไฟล์ .pdf หรือไฟล์อื่นๆ
 • หากท่าน ใช้ photoshop, illustrator หรือไฟล์กราฟฟิคอื่นๆ ขอความกรุณาส่งไฟล์นั้นๆ มาด้วยในกรณีที่ต้องการให้ ProTexts แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดบนปกที่ได้ออกแบบมาแล้ว
  *หากเป็นไฟล์ illustrator ต้องทำการ create outline พร้อมตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งค่ะ

หมายเหตุ

 • สามารถเช็คความละเอียด ความคมชัด โดยการ Zoom 150-300% จากไฟล์ขนาดเท่าของจริง ว่า ภาพ ตัวหนังสือ ไม่แตก
 • ไม่สามารถเทียบกับสีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีที่พิมพ์บนกระดาษได้ เนื่องจาก ค่าหน้าจอคอม เป็นแสงสว่าง ขึ้นอยู่กับการปรับค่าแสง หน้าจอคอมพิวเตอร์ สีจึงไม่เหมือนกัน
book-file
โหลดเนื้อใน-ฟรี

เนื้อในหนังสือ การจัดการไฟล์เนื้อในหนังสือที่ดี มีดังต่อไปนี้

 1. รูปแบบหนังสือเนื้อในทั้งเล่ม ควรมีรูปแบบเดียวกัน
 2. มีการเว้นพื้นที่ว่าง ที่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ กั้นหน้า กั้นหลัง ระยะตามสมควรกับขนาดรูปเล่มหนังสือนั้นๆ และตั้งค่ากั้นหน้า เผื่อระยะเพื่อเข้าเล่ม (วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ)
 3. ควรใส่เลขกำกับหน้า (ใส่เลขหน้า Word) กรณีการพิมพ์หน้า-หลัง ในการใส่เลขกำกับหน้า(เลขหน้า) โดยคำนึงถึงตำแหน่งของการวางเลขหน้าด้วย เช่น ที่เลขกำกับหน้าที่ 1 หากวางเลขกำกับหน้าไว้บริเวณขวาบน พอหน้าที่ 2 ต้องว่ากำกับหน้าไว้ซ้ายบนหน้าของกระดาษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหนังสือ

หมายเหตุ

 • ต้นฉบับสามารถรับได้ทั้ง .pdf หรือไฟล์อื่นๆ โดยทาง ProTexts จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับที่ท่านส่งมา ( วิธีแปลงไฟล์ word เป็น pdf )
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ค่ะ
 • สำหรับผู้ที่จัดหน้าเนื้อในหนังสือด้วยตัวเองโดยใช้ Word ทาง Protexts ได้สร้างTemplates ฟรี สำหรับการจัดหน้าเนื้อในหนังสือด้วย Word ซึ่งเป็นบริการฟรี เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
printing-order

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

 1. แจ้งความต้องการงานพิมพ์เข้ามา มี 3 ช่องทางติดต่อโรงพิมพ์หนังสือ Protexts ได้แก่ สายด่วน 088-578-8400 , กรอกแบบฟอร์ม(Microsoft Word) และส่งกลับอีเมล์ protexts@hotmail.com หรืออัพโหลดไฟล์จากช่องทางด้านล่างนี้, คำนวณราคาออนไลน์

 2. ส่งไฟล์ ให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดพิมพ์ (ในกรณีที่งานมีการแก้ไข ทางโรงพิมพ์จะแจ้งให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน)
 3. ผู้พิมพ์ยืนยันการจัดพิมพ์ (ทางอีเมล์ เท่านั้น) และชำระเงินมัดจำ (กรณีสั่งพิมพ์ครั้งแรกกับ protexts.com ค่ามัดจำ 40%)
 4. ชำระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อได้รับของเรียบร้อยแล้ว
 5. ระยะเวลาในการพิมพ์ (หลังจากท่านยืนยันการจัดพิมพ์) หากงานพิมพ์จำนวนน้อยเล่มจะเป็นงานพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (digital offset) ใช้เวลาเพียง 4 วันทำการ หรือหากงานพิมพ์จำนวน 1,000 เล่มขึ้นไป จะเข้าสู่ระบบระบบออฟเซ็ท (offset) ใช้เวลา 15-20 วันทำการ