• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

International Conference on Applied Statistics 2015

by: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Statistics for Global Evolution Vision in the 21st Century

หน่วยงาน : Department of Mathematics, Faculty of Science King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือที่รู้จักในชื่อ "บางมด" เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ
Books of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“International Conference on Applied Statistics 2015”

ยังไม่มีบทวิจารณ์