• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ISBN/ISSN : 978-616-322-034-9

HC2015 Proceeding of International Conference on Tourism, Hospitality and Culinary Arts

by: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงาน : International Affairs, Suan Dusit University

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก โรงเรียนการเรือนพระนครแห่งแรกของประเทศไทย สู่การเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีชื่อเสียงในเรื่อง การเรือน หรือคหกรรม การโรงแรม การบิน ธุรกิจบริการ และ สวนดุสิตโพล
Books of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

ISBN: 978-616-322-034-9
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“HC2015 Proceeding of International Conference on Tourism, Hospitality and Culinary Arts”

ยังไม่มีบทวิจารณ์