• ผศ.ดร.กรณัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, จักรกฤษณ์ พลราชม, มาสริน ศุกลปักษ์, นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์,

ISBN/ISSN : 978-616-11-2563-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by: ผศ.ดร.กรณัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, จักรกฤษณ์ พลราชม, มาสริน ศุกลปักษ์, นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์,

หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Books of ผศ.ดร.กรณัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Books of นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : 
  • ผศ.ดร.กรณัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
  • จักรกฤษณ์ พลราชม
  • มาสริน ศุกลปักษ์
  • นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
Details

ISBN: 978-616-11-2563-9
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์