• ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน

ISBN/ISSN : 978-616-335-902-5

ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

by: ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน

หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.บุญเหลือ ใจมโน

Details

ISBN: 978-616-335-902-5
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย”

ยังไม่มีบทวิจารณ์