• อ.ยุพาพิน อติกานต์กุล

ISBN/ISSN : 978-616-740-746-3

สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics

by: อ.ยุพาพิน อติกานต์กุล

หน่วยงาน :สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Books of อ.ยุพาพิน อติกานต์กุล
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.ยุพาพิน อติกานต์กุล

Details

ISBN: 978-616-740-746-3
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics”

ยังไม่มีบทวิจารณ์