• ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี, ดร.พงศ์ธร คงมั่น,

โภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์
Animal Nutrition and Feed Formulation

by: ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี, ดร.พงศ์ธร คงมั่น,

หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ดร.พงศ์ธร คงมั่น
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : 
  • ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
  • รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
  • ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
  • ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง
  • อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี
  • ดร.พงศ์ธร คงมั่น
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์
Animal Nutrition and Feed Formulation”

ยังไม่มีบทวิจารณ์