• ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์

ISBN/ISSN : 978-616-335-267-5
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

จิตวิทยากับการพัฒนาตน
Psychology and Self Development

by: ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์
Books of ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์

Details

ISBN: 978-616-335-267-5
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“จิตวิทยากับการพัฒนาตน
Psychology and Self Development”

ยังไม่มีบทวิจารณ์