• ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

ISBN/ISSN : 978-616-335-267-5

Introduction to software engineering

by: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Books of ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

Details

ISBN: 978-616-335-267-5
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“Introduction to software engineering”

ยังไม่มีบทวิจารณ์