• ผศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

Symmetric Cryptography Basics

by: ผศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Books of ผศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“Symmetric Cryptography Basics”

ยังไม่มีบทวิจารณ์