• ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

ISBN/ISSN : 978-974-618-945-3
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

80นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

by: ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหมาะสมกับ..

  • ครูที่ต้องการหานวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ
  • ครูที่ต้องการปรับปรุงผลงานงานวิชาการจากการเยียวยา
  • ครูที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
  • นักการศึกษาที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  • นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
Books of ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

Details

ISBN: 978-974-618-945-3
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“80นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์