• หน้าปก_21-03-61

    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

by: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Books of ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ””

ยังไม่มีบทวิจารณ์