• รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย

ISBN/ISSN : 978-616-394-4344

อณูปรสิตวิทยาสาธารณสุข : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย

by: รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย

หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Books of รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย

Details

ISBN: 978-616-394-4344
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“อณูปรสิตวิทยาสาธารณสุข : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย”

ยังไม่มีบทวิจารณ์