• รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ISBN/ISSN : 978-616-7407-25-8

A NEW DIRECTION FOR ASEAN REGIONASLISATION IN THE CHANGING GLOBAL LEGAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT

by: รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

Details

ISBN: 978-616-7407-25-8
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“A NEW DIRECTION FOR ASEAN REGIONASLISATION IN THE CHANGING GLOBAL LEGAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT”

ยังไม่มีบทวิจารณ์