• อ.คุณสถิต มังกรแก้ว

วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

by: อ.คุณสถิต มังกรแก้ว

หน่วยงาน : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Books of อ.คุณสถิต มังกรแก้ว
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.คุณสถิต มังกรแก้ว

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning”

ยังไม่มีบทวิจารณ์