• 04JN0160A0010B

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISBN/ISSN : 1513-3613
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 20 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

by: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แรกเริ่มได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492เพื่อผลิตวิชาชีพครูซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น นับว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกคือ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ(สวัสดิ์ สุมิตร)
Books of มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 1513-3613
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 20 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560”

ยังไม่มีบทวิจารณ์