• 02AC0161A0006B

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

หมวดหมู่:

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น

by: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ […]

Meet the Author
avatar-author
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 02-141-1299, 02-141-1368   |   โทรสาร: 02-143-9242 www.dmcr.go.th
Books of กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แรกเริ่มได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492เพื่อผลิตวิชาชีพครูซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น นับว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกคือ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ(สวัสดิ์ สุมิตร)
Books of มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยการใช้วัสดุทดแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น”

ยังไม่มีบทวิจารณ์