• รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีของยีน

by: รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

หน่วยงาน : สาขาพันธุศาสตร์ของพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Books of รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีของยีน”

ยังไม่มีบทวิจารณ์