• มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)

by: มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงาน : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

Meet the Author
avatar-author
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 www.up.ac.th
Books of มหาวิทยาลัยพะเยา
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์