• รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ISBN/ISSN : 978-616-394-344-6

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก

by: รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

Details

ISBN: 978-616-394-344-6
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก”

ยังไม่มีบทวิจารณ์