• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การตัดหั่นแต่งวัตถุดิบอาหาร

by: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ, จารุณี วิเทศ, นันทพร รุจิขร

หน่วยงาน : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก โรงเรียนการเรือนพระนครแห่งแรกของประเทศไทย สู่การเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีชื่อเสียงในเรื่อง การเรือน หรือคหกรรม การโรงแรม การบิน ธุรกิจบริการ และ สวนดุสิตโพล
Books of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การตัดหั่นแต่งวัตถุดิบอาหาร”

ยังไม่มีบทวิจารณ์