Type-paper ส่วนประกอบของหนังสือ เรียงลำดับให้ถูกต้อง (ฉบับเข้าใจง่าย)
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

ส่วนประกอบของหนังสือ ส่วนต่างๆ ของหนังสือ เรียงลำดับกันอย่างไรให้ถูกต้อง ส่วนประกอบของหนังสือ มีอะไรบ้าง เรียงลำดับกันอย่างไรให้ถูกต้อง บทความนี้เรียบเรียงมาจากประสบการณ์ของโรงพิมพ์หนังสือ ให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจในการทำหนังสือ ที่เป็นมาตรฐาน โดยส่วนต่างๆ ของหนังสือ จะประกอบไปด้วย ส่วนแรก ส่วนปกของหนังสือ ...