• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNIAC 2015 Conference Proceedings

by: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หน่วยงาน : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Meet the Author
avatar-author
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เมื่อปี พ.ศ. 2549 มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง www.tni.ac.th
Books of สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“TNIAC 2015 Conference Proceedings”

ยังไม่มีบทวิจารณ์