• รศ.พัชรี วรจรัสรังสี, ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, ผศ.ปริมวดี ประยูรสุข,

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
Books of รศ.พัชรี วรจรัสรังสี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
Books of ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
Books of ผศ.ปริมวดี ประยูรสุข
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : 
  • รศ.พัชรี วรจรัสรังสี
  • ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
  • ผศ.ปริมวดี ประยูรสุข
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“Mathematics Primary 3 : Book 3”

ยังไม่มีบทวิจารณ์