• ปก_29-06-60

    ผศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

ISBN/ISSN : 978-616-440-509-7
หมวดหมู่:

LMI-Based Synthesis for Fuzzy Controller and Fuzzy Filter

by: ผศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Books of ผศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 978-616-440-509-7
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“LMI-Based Synthesis for Fuzzy Controller and Fuzzy Filter”

ยังไม่มีบทวิจารณ์