• ผศ.ดร.กนกพร ชัยปรสิทธิ์

International Business Communication
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

by: ผศ.ดร.กนกพร ชัยปรสิทธิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“International Business Communication
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์