• ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

ISBN/ISSN : 2228-9771

Asia Journal of Public Health

by: ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Books of ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

Details

ISBN: 2228-9771
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“Asia Journal of Public Health”

ยังไม่มีบทวิจารณ์