• สิริดา ยังฉิม

ISBN/ISSN : 978-616-382-010-5

การทดสอบความไวของยาต้านเชื้อรา

by: สิริดา ยังฉิม

หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Books of สิริดา ยังฉิม
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : สิริดา ยังฉิม

Details

ISBN: 978-616-382-010-5
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การทดสอบความไวของยาต้านเชื้อรา”

ยังไม่มีบทวิจารณ์