• ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

ISBN/ISSN : 978-616-296-072-7

โครงการแนวทางการทำวิจัยสาขานวัตกรรมการออกแบบ บทความวิชาการ การออกแบบทัศนศิลป์ 2557

by: ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Books of ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

Details

ISBN: 978-616-296-072-7
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โครงการแนวทางการทำวิจัยสาขานวัตกรรมการออกแบบ บทความวิชาการ การออกแบบทัศนศิลป์ 2557”

ยังไม่มีบทวิจารณ์