• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผ่นพับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

by: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงาน : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Meet the Author
avatar-author
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้สัญลักษณ์ เจดีย์ทรงแบบล้านช้าง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย www.ubu.ac.th
Books of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“แผ่นพับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

ยังไม่มีบทวิจารณ์