• มหาวิทยาลัยมหิดล

แผ่นพับคณะสาธารณสุขศาสตร์

by: มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet the Author
avatar-author
เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่า "โรงเรียนแพทยากร" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 www.mahidol.ac.th
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“แผ่นพับคณะสาธารณสุขศาสตร์”

ยังไม่มีบทวิจารณ์