• ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

แนวปฏิบัติในการทำวิจัยในชั้นเรียน

by: ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“แนวปฏิบัติในการทำวิจัยในชั้นเรียน”

ยังไม่มีบทวิจารณ์