• รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

เอกสารหลักสูตรสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง

by: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

หน่วยงาน : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“เอกสารหลักสูตรสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง”

ยังไม่มีบทวิจารณ์