• โรงเรียนสตรีวิทยา 2

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

by: โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.สุปราณีย์ อภิณพานิชย์

Meet the Author
avatar-author
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.sw2.ac.th
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีวิทยา 2

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2”

ยังไม่มีบทวิจารณ์