• รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

เอกสารประกอบการอบรม โครงการระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง

by: รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Books of รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“เอกสารประกอบการอบรม โครงการระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง”

ยังไม่มีบทวิจารณ์