• มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย

ศีลสารภาพบาป และ ศีลมหาสนิท

by: มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน : มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย

Meet the Author
avatar-author
เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อที่จะตอบสนองแก่ข้อเรียกร้องของเหล่าชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นพลเมืองของอดีตสหภาพโซเวียต ผู้คนเหล่านี้พักอาศัยไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจากหลายเหตุผลต่างๆ ด้วยกัน ดังนั้นสภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ได้มีการประชุมหารือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติขอการดำเนินการจัดตั้งศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพฯโดยศาสนกักรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในนามแห่งนักบุญนิโคลัส และในการณ์นี้ได้มีการแต่งตั้งท่านบาทหลวงจากจังหวัดยาโรสลาฟว์ พระเจ้าประคุณ คุณพ่อโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เพื่อเป็นบาทหลวงประจำศาสนจักรแห่งใหม่นี้ www.orthodox.or.th
Books of มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : Dr.Vladimir Buntilov

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ศีลสารภาพบาป และ ศีลมหาสนิท”

ยังไม่มีบทวิจารณ์