• สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2558

by: สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : คณะกรรมการบริหาร สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

Meet the Author
avatar-author
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดยนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในทางทฤษฎีและในการประยุกต์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พศ 2532 (ซึ่งจะตรงกับปีค.ศ.1989 ในตราของสมาคมฯ ตรงก้านของช่อชัยพฤกษ์) www.sportscience.or.th
Books of สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2558”

ยังไม่มีบทวิจารณ์