• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ จ.นราธิวาส

by: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510
Books of มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ จ.นราธิวาส”

ยังไม่มีบทวิจารณ์