• ดร.ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์, รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี, สุรเดช อัศวินทรางกูร,

รายงานการวิจัย คำขอรับสิทธิบัตรที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทย และคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น

by: ดร.ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์, รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี, สุรเดช อัศวินทรางกูร,

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)
Books of รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)
Books of กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)
Books of ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)
Books of สุรเดช อัศวินทรางกูร
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • ดร.ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์
  • รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
  • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
  • ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี
  • สุรเดช อัศวินทรางกูร
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานการวิจัย คำขอรับสิทธิบัตรที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทย และคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น”

ยังไม่มีบทวิจารณ์