• รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร, ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์,

รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 10”

by: รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร, ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์,

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร
  • รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
  • ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
  • ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ
  • รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 10””

ยังไม่มีบทวิจารณ์