• อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)

หมวดหมู่:

ภูมิปัญญาเส้นลายสายสีจากธรรมชาติ

by: อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Meet the Author
avatar-author
ติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์
  • เจ้าของสถาบัน 29 Training
  • ติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี
  • ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน (เกียรตินิยม)
  • ป.โท Stamford International University MBA บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
  • ป.โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
 
Books of อัสมา แวโน๊ะ (ครูอัส)
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • นางพุทธชาด ลีปายยะคุณ
  • นางสาวแพรวา รุจิณรงค์
  • นางสาวสุวารี เนตรกระจ่าง
  • นางปิยาภรณ์ ประทุมมา
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ภูมิปัญญาเส้นลายสายสีจากธรรมชาติ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์