• สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.

บัตรเชิญ คืน…สู่เหย้า เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

by: สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.

หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สมาคมศิษฐ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
คณะเศรษฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“บัตรเชิญ คืน…สู่เหย้า เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์