• สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.

งานคืนสู่เหย้าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

by: สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.

หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
คณะเศรษฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of สมาคมศิษย์เก่า ศบ.มก.
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“งานคืนสู่เหย้าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์