• ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ปู (crab)

by: ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์   

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“เอกสารประกอบการเรียนการสอน ปู (crab)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์